Platby

Školné 

123-7364780257/0100 = 1 500 Kč

Stravné 

123-7364790287/0100 = 1 549 Kč

Pro děti s odkladem školní docházky = 1 714 Kč   

 

Školné a zálohy za stravné musí být zaplaceny do 15. dne příslušného měsíce s variabilním symbolem,

který byl dítěti přidělen na přihlášce ke stravování. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky

školné neplatí.

 

Úprava cen od 1.2.2024 – o meziroční míru inflace za rok 2023

Děti 3-6 let:                                                                               Děti 7-10 let:

Oběd                  36,00                                                              Oběd                  41,10

Přesnídávka      15,00                                                               Přesnídávka      17,40

Svačina              13,90                                                               Svačina              13,90

Pitný režim          5,50                                                                Pitný režim         5,50