O nás

Mateřská škola Větrník Říčany, příspěvková organizace je nová 4 třídní škola s kapacitou 96 dětí.

Pracujeme podle ŠVP PV, který byl zpracován v souladu s RVP PV a školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola byla dostavěna v roce 2022. Nově je otevřena od 1. 9. 2022. Stavba mateřské školy je velmi osobitá. Každá třída je moderně zařízena, převažuje sklo a železné prvky. V patře se nachází síť, po které děti mohou chodit. Přístup do budovy je bezbariérový a v budově se nachází výtah pro dospělé osoby. V této nové mateřské škole se jako v jediné v Říčanech nachází záchod pro děti venku, takže jim nehrozí přiskřípnutí rukou do těžkých skleněných dveří.

Mateřská škola je čtyřtřídní, všechny třídy jsou heterogenní. Každá třída je jinak barevně vybavena a vyzdobena.